Lépjen kapcsolatba velünk:

Panaszkezelés

A panaszok bejelentésének, kivizsgálásának és kezelésének módja

Az esetlegesen felmerülő vevői reklamációkat az ügyféllel kapcsolatot tartó oktató vagy az ügyfélszolgálati feladatokat ellátó személy dokumentálja.

A panasz felvétele történhet írásban (lásd 1. melléklet- Panaszfelvételi lap, amely a honlapon is elérhető letölthető formában), ügyfélszolgálaton, postai úton, e-mailen keresztül) vagy szóban (személyesen, telefonon).

A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről a felnőttképzési szakmai vezető dönt. Vitás kérdésekben a döntésbe esetenként be kell vonni a szervezet jogi képviselőjét.

A reklamáció lezárását követően valamennyi az adott reklamációhoz, panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést a szervezet vezetőjének kell átadni, aki szükség esetén helyesbítő, adott esetben megelőző tevékenység lefolytatását kezdeményezi. A helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatni kell a reklamálót. A tájékoztatás az illetékes oktató vagy a képzésért felelős vezető feladata.

Az ügyfelek az ügyfélszolgálaton személyesen is megismerhetik az Ügyfélfogadási és panaszkezelési rendet.

A helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről a szervezet vezetője írásban tájékoztatja a panasztevőt, 8 munkanapon belül.

A felmerülő panaszok megtételéhez elérhetőségek:

Ügyfélszolgálat: 1046 Budapest, Klauzál u. 10.

Ügyfélszolgálat idő:    kedd, csütörtök 13:00-15:00 (ügyfélszolgálati időn túl, előzetes időpontegyeztetés alapján minden munkanap 9:00-16:00 igénybe vehető az ügyfélszolgálat).

Postacím: 1046 Budapest, Klauzál u. 10.

E-mail: progress@progress.hu

Telefon: +36-30-619 2967

 

1.melléklet – Panaszfelvételi sablon felnőttképzés során keletkezett ügyfélpanaszok felvételéhez

 

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000262

top
© Minden jog fenntartva!