Lépjen kapcsolatba velünk:

Mik a digitális kompetenciák?

Európai kontextus

A digitális kompetencia értelmezésének és fejlesztésének európai keretrendszerét (DIGCOMP) 2011 és 2012 között dolgozta ki az Európai Bizottság egyik főigazgatósága alá tartozó Közös Kutatóközpont. Célja az volt, hogy meghatározza és tudományosan alátámassza azoknak tudás, képesség és attitűd elemeknek a körét, amik részét kell, hogy képezzék az európai polgárok digitális kompetenciájának.

A keretrendszer megalkotásakor elsősorban a Közös Európai Referenciakeretet (KER) vették alapul, így ez az eszköz is hármas tagolású. Az öt fő terület mellett 21 kompetencia területet bont ki, ilyen módon törekszik a digitális kompetenciák teljes spektrumának felölelésére.

A DIGCOMP tehát ad egy átfogó képet arról, hogyan tudjuk értelmezni a digitális kompetenciákat, a meghatározott 5 területe fontos sarokpont kell hogy legyen a kapcsolódó fejlesztések során.

 

Hazai kontextus

Az Infokommunikáció Egységes Referenciakeret (IKER) a TÁMOP 2.1.2/12-1 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt projekt eredményeként került kifejlesztésre 2012-ben. Célja az IKT kompetenciákat erősítő képzési programok fejlesztésének támogatása volt, négy szintje a KER felosztását követte.

Az IKER felülvizsgálatát 2015-ben a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség megbízásából a GINOP-6.1.2-15 “Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt keretében cégünk végezte, figyelembe véve a legfontosabb kapcsolódó európai hazai eszközöket (DIGCOMP, EKKR, MKKR).

Az IKER a digitális kompetenciák, mint kulcskompetenciák értelmezésére és önértékelésére szolgáló eszköz, mely a DIGCOMP 5 fő területét használja, négy szintje illeszkedik a Magyar Képesítési Keretrendszer 1-4 szintjeihez.

A digitális kompetenciák öt területe:

  • Információ gyűjtése, felhasználása, tárolása;
  • Digitális, internet alapú kommunikáció;
  • Digitális tartalmak létrehozatala;
  • Problémamegoldás, gyakorlati alkalmazás;
  • IKT biztonság.

 

 

top
© Minden jog fenntartva!